pans

Na mocy decyzji ministerstwa edukacji i szkolnictwa wyższego możliwe staje się zmienienie nazwy uczelni. Wiąże się to z nowymi zarówno możliwościami, jak i wyzwaniami. Warto jednak podjąć się starań mających na celu spełnienie wymagań narzuconych przez ustawę, aby móc uzyskać prestiżowe nazewnictwo w postaci akademii nauk stosowanych. Dla uczelni jest to najlepsza nagroda za pracę włożoną w rozwój. Zmiana nazwy oznacza dla niej wzrost prestiżu. Zaczyna bardziej liczyć się w systemie szkolnictwa na terenie kraju i za granicą.

Co daje zmiana nazwy uczelni?

Zmiana nazwy na akademię nauk stosowanych wiąże się z wieloma korzyściami. Oczywiście staje się możliwa dopiero po uzyskaniu zgody ministra odpowiedzialnego za szkolnictwo wyższe. Rektor uczelni lub jej założyciel musi złożyć stosowny wniosek. W celu uzyskania statusu akademii konieczne jest spełnienie kilku warunków, które dotyczą funkcjonowania uczelni, oferowanego przez nią wykształcenia i jego jakości. Wystarczy, że polska komisja akredytacyjna wystawi negatywną ocenę dotyczącą jakości kształcenia, aby móc zapomnieć o awansie.

Obecnie coraz więcej polskich uczelni publicznych i niepublicznych występuje z wnioskiem o zmianę nazwy. Można liczyć na poprawienie wizerunku i zwiększenie prestiżu. Oczywiście zmiana nazwy sprawia, że przed uczelnią pojawia się szereg nowych wyzwań. Cała społeczność akademicka musi liczyć się z dużym nakładem pracy. Jeśli jednak chce się dalej rozwijać i dążyć do doskonałości, to konieczne jest podjęcie odpowiednich starań pozwalających na osiągnięcie założonych celów. Wie o tym doskonale Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie, która spełniła wszystkie wymogi i już 1 stycznia 2023 roku stała się Państwową Akademią Nauk Stosowanych w Krośnie.

Pożądana akademia nauk stosowanych

Nazewnictwo dotyczące akademii nauk stosowanych jest zastrzeżone ustawowo. Jeśli uczelni udało się je uzyskać, to świadczy to o tym, że spełnia szereg wymagań. O zmianę nazwy mogą ubiegać się uczelnie państwowe i prywatne, czyli publiczne i niepubliczne. Wystarczy spojrzeć na zagraniczne uczelnie, aby zobaczyć, że w większości przypadków prestiżem cieszą się placówki stawiające na praktykę i kształcenie zawodowe. Widać to wyraźnie w krajach europejskich.

Warto wobec tego dołożyć wszelkich starań, aby awansować, podnieść w ten sposób prestiż uczelni. Trzeba też pamiętać o tym, że zwykła uczelnia nie może samodzielnie kształcić nauczycieli. Takie uprawnienia daje jednak zmiana nazwy na akademię nauk stosowanych. W ten sposób możliwe staje się wprowadzenie kierunków pedagogicznych dotyczących wychowania fizycznego, filologii angielskiej, edukacji wczesnoszkolnej. Uczelnie akademickie mogą we własnym zakresie kształcić pedagogów.