CZYSTE POWIETRZE 2024

Wyobraź sobie swój dom jako oazę ciepła i spokoju, gdzie komfort termiczny splata się z harmonią natury, a twoje rachunki za energię kurczą się jak liście jesienią. Wydaje się to marzeniem nieosiągalnym? Dzięki programowi Czyste Powietrze, to marzenie może stać się rzeczywistością. Program ten, uruchomiony z myślą o walce z szarym zjawiskiem smogu, otwiera przed tobą drzwi do świata, w którym termomodernizacja nie jest luksusem, ale dostępną rzeczywistością.

Od momentu jego powstania w 2018 roku, Czyste Powietrze rozwinęło skrzydła, obejmując nie tylko wymianę przestarzałych kotłów, ale i kompleksowe działania na rzecz obniżenia zapotrzebowania na energię w twoim domu. Czy to poprzez ocieplenie ścian, czy wymianę okien – możliwości są tak różnorodne jak flora i fauna naszej planety. A co jeśli powiemy, że na rozpoczęcie tej ekologicznej podróży możesz otrzymać dotację na audyt energetyczny, sięgającą nawet 1200 zł, pokrywającą 100% jego kosztów?

Audyt ten jest twoim kompasem w dżungli termomodernizacji, wskazującym kierunek, w jakim należy podążać, aby twoje gniazdko stało się bastionem efektywności energetycznej. Dążysz do ograniczenia zużycia energii na ogrzewanie do wartości nie przekraczającej 80 kWh/(m²·rok) lub chcesz je zredukować o co najmniej 40%? Program Czyste Powietrze przyznaje ci skrzydła (i środki finansowe!), abyś mógł to osiągnąć, nie licząc dopłaty na audyt w maksymalnej kwocie dotacji.

To twoja szansa, aby zainwestować w przyszłość swojego domu i planety, jednocześnie ciesząc się niższymi wydatkami na energię. Nie pozwól, aby ten korzystny wiatr zmian przeszedł obok ciebie. Stań się częścią ruchu Czyste Powietrze i zobacz, jak twoje inwestycje przynoszą korzyści zarówno tobie, jak i środowisku naturalnemu. Zacznij swoją przygodę z termomodernizacją już dziś i przekonaj się, jak zielone mogą być barwy twojego domu.

Wyobraź sobie, że Twój dom to nie tylko przestrzeń życiowa, ale też żywy organizm, który oddycha, zużywa energię i wpływa na otaczające go środowisko. Chcesz, aby był on przyjazny naturze, efektywnie wykorzystywał zasoby i przyczyniał się do redukcji smogu, tworząc zdrowsze jutro dla Ciebie i Twoich bliskich? Program Czyste Powietrze to klucz, który otwiera drzwi do świata nowoczesnej termomodernizacji, pozwalając na realizację marzeń o ekologicznym i energooszczędnym domu.

Rozpocznijmy podróż od nowości, jaką jest możliwość złożenia drugiego wniosku w ramach programu. To jak otrzymanie drugiej szansy na kontynuację swojej ekologicznej misji, gdy pierwsza faza projektu została już pomyślnie zakończona. Możemy dzięki temu rozszerzyć zakres naszych działań o kolejne inwestycje, które pierwotnie nie znalazły się w planie, ale są równie istotne dla poprawy efektywności energetycznej naszego domu. To jak budowanie domu z ekologicznych klocków, gdzie każdy kolejny element wzmacnia strukturę i przyczynia się do większej harmonii z naturą.

Kwoty maksymalne dotacji

W kontekście dostępnych opcji ogrzewania domu, szczególną uwagę zyskują pompy ciepła, które oferują najwyższy poziom wsparcia finansowego zarówno pod kątem intensywności dotacji, jak i maksymalnych kwot możliwych do uzyskania. Oto przegląd wsparcia dla różnych systemów ogrzewania objętych programem, z uwzględnieniem, że podane wartości są netto, co oznacza konieczność doliczenia podatku VAT. Warto zwrócić uwagę na różne poziomy intensywności dotacji, które wskazują na procent pokrycia kosztów przez program – przykładowo, przy intensywności 80% beneficjent pokrywa 20% kosztów.

Na poziomie podstawowym oferowane są wsparcia:

 • Dofinansowanie 55% kosztów dla gruntowej pompy ciepła o wysokiej efektywności energetycznej, z maksymalnym wsparciem do 28 000 zł,
 • Pompa ciepła powietrze/woda o wysokiej efektywności energetycznej z maksymalną kwotą 19 400 zł,
 • Możliwość podłączenia do sieci ciepłowniczej z maksymalnym dofinansowaniem 12 200 zł.

Na poziomie 45% wsparcia znajdują się:

 • Kocioł na pellet drzewny o wysokim standardzie z maksymalnym dofinansowaniem 9 100 zł,
 • Kocioł zgazowujący drewno o wysokim standardzie z wsparciem do 9 000 zł,
 • Kotłownia gazowa z możliwością uzyskania do 8 300 zł wsparcia.

Wsparcie na poziomie 40% obejmuje:

 • Pompy ciepła powietrze/woda z maksymalnym dofinansowaniem 12 600 zł,
 • Kondensacyjne kotły olejowe z maksymalną kwotą 7 400 zł,
 • I inne opcje ogrzewania z różnymi kwotami wsparcia.

Podwyższony poziom dotacji prezentuje się następująco:

 • 80% wsparcia dla gruntowej pompy ciepła o wysokiej efektywności energetycznej z maksymalnym dofinansowaniem do 40 700 zł,
 • Pompa ciepła powietrze/woda o wysokiej efektywności energetycznej z maksymalnym wsparciem 28 100 zł.

W najwyższym poziomie dofinansowania, 100% wsparcia przewidziane jest dla:

 • Gruntowej pompy ciepła o wysokiej efektywności energetycznej z maksymalną kwotą dofinansowania 50 900 zł,
 • Pompy ciepła powietrze/woda o wysokiej efektywności energetycznej z maksymalnym wsparciem 35 200 zł.
Program Czyste Powietrze obejmuje także dofinansowanie dla ocieplenia i wymiany stolarki, bez ustalonych limitów kwotowych, z określeniem jedynie procentowego udziału w kosztach:
 • Na podstawowym poziomie 50% wsparcia dla ocieplenia przegród oraz 40% dla stolarki okiennej, drzwiowej i bram garażowych,
 • Podwyższony poziom przewiduje 75% dla ocieplenia oraz 70% dla stolarki,
 • Najwyższy poziom to 100% wsparcia zarówno dla ocieplenia, jak i stolarki.

Każdy z tych poziomów dotacji został zaprojektowany, aby dostosować wsparcie finansowe do potrzeb i możliwości beneficjentów, promując jednocześnie ekologiczne i efektywne energetycznie rozwiązania ogrzewania domów.

PORADNIK-2024

Czyste Powietrze – Poradnik 2024

Program Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze to inicjatywa rządowa uruchomiona w 2018 roku z głównym celem walki ze smogiem poprzez wspieranie działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej i ekologicznych źródeł ogrzewania w polskich domach. Program ten oferuje szerokie możliwości dofinansowania dla właścicieli domów jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, którzy planują termomodernizację swojej nieruchomości.

Program Czyste Powietrze 2024

W roku 2024, program nadal oferuje atrakcyjne wsparcie finansowe, zachęcając do inwestycji w ekologiczne rozwiązania. Dofinansowania są dostępne m.in. na wymianę starych pieców na nowe, efektywne i ekologiczne kotły, modernizację instalacji grzewczych, ocieplenie budynku, wymianę okien i drzwi, zakup rekuperacji czy montaż instalacji fotowoltaicznych.

Do Kiedy Program Czyste Powietrze

Aktualnie program jest przewidziany do kontynuacji, a informacje o ewentualnych terminach zakończenia lub zmianach są regularnie aktualizowane na stronach rządowych i w mediach branżowych.

Czyste Powietrze Zasady

Program skierowany jest do osób fizycznych, będących właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych lokali mieszkalnych. Aby skorzystać z dofinansowania, należy spełnić określone kryteria dochodowe oraz zrealizować inwestycje zgodne z wytycznymi programu.

Program Czyste Powietrze Kiedy Pieniądze

Wypłata przyznanych środków następuje po zrealizowaniu i rozliczeniu inwestycji. Dostępne są różne formy dofinansowania: dotacja, dotacja z prefinansowaniem oraz dotacja na częściową spłatę kredytu bankowego.

Na Czym Polega Program Czyste Powietrze

Program polega na wsparciu finansowym inwestycji zmierzających do poprawy efektywności energetycznej i redukcji emisji szkodliwych substancji. Obejmuje to m.in. wymianę starych pieców, ocieplenie budynków, instalację systemów wentylacji z odzyskiem ciepła oraz montaż paneli fotowoltaicznych.

Dla Kogo Program Czyste Powietrze

Program jest dostępny dla osób fizycznych, posiadających tytuł własności lub współwłasności do budynku jednorodzinnego lub wydzielonego lokalu mieszkalnego. Ważnym elementem jest spełnienie określonych progów dochodowych, które decydują o wysokości dofinansowania.

Program Czyste Powietrze Gdzie Złożyć Wniosek

Wnioski można składać elektronicznie przez platformę gov.pl, osobiście w urzędzie lub w wybranych bankach. Dokładne informacje na temat procesu aplikacyjnego są dostępne na stronie programu oraz w lokalnych funduszach ochrony środowiska.

Do Kiedy Trwa Program Czyste Powietrze

Program jest planowany do kontynuacji, z możliwością przyszłych aktualizacji w zależności od dostępności funduszy i oceny efektywności dotychczasowych działań.

Program Czyste Powietrze Co Obejmuje

Dofinansowanie obejmuje szeroki zakres inwestycji, od wymiany źródeł ciepła, przez ocieplenie budynków, po instalacje odnawialnych źródeł energii. Szczegółowe informacje o kwalifikujących się działaniach są dostępne w regulaminie programu.

Czy Program Czyste Powietrze Jest Dla Nowych Domów

Program jest skierowany głównie do istniejących budynków wymagających modernizacji. Nowe domy mogą kwalifikować się pod pewnymi warunkami, szczególnie jeśli inwestycje wpisują się w cele programu, takie jak redukcja emisji szkodliwych substancji.

Program Czyste Powietrze Dochody

Wysokość dofinansowania zależy od dochodów wnioskodawcy. Program został podzielony na trzy poziomy dofinansowania, z różnymi progami dochodowymi dla gospodarstw jedno- i wieloosobowych.

Program Czyste Powietrze Ile Dofinansowania

dofinansowanie czyste powietrze dotacje

Maksymalna kwota dofinansowania może sięgnąć nawet 135 000 zł w przypadku kompleksowej termomodernizacji, zależnie od poziomu dochodowego i zakresu przeprowadzonych inwestycji.

Program Czyste Powietrze Na Co Dofinansowanie

Dofinansowanie jest dostępne na szeroki zakres działań, w tym wymianę starych pieców, ocieplenie budynków, instalację systemów wentylacji z odzyskiem ciepła, montaż instalacji fotowoltaicznych i wiele innych.

Program Czyste Powietrze Gdzie Składać Wnioski

Wnioski można składać za pośrednictwem platformy gov.pl, w urzędach lub w wybranych bankach. Ważne jest, aby wnioski były składane w odpowiednich terminach i zgodnie z wytycznymi programu.

Program Czyste Powietrze Ile Czasu Na Realizację

Od momentu przyznania dofinansowania, beneficjenci mają określony czas na realizację inwestycji, który może różnić się w zależności od szczegółowych warunków programu. Ważne jest dokładne zaplanowanie działalności i terminowe wykonanie prac.

Program Czyste Powietrze Jak Złożyć Wniosek

Szczegółowe informacje na temat procesu składania wniosków, w tym wymagane dokumenty i kroki aplikacyjne, są dostępne na stronie programu oraz w punktach informacyjnych lokalnych funduszy ochrony środowiska.

Jak Działa Program Czyste Powietrze

Program działa poprzez przyznawanie dofinansowania na realizację kwalifikujących się inwestycji. Proces aplikacyjny wymaga przygotowania odpowiedniej dokumentacji i spełnienia kryteriów dochodowych.

Program Czyste Powietrze Jakie Dokumenty

Do aplikacji o dofinansowanie należy dołączyć szereg dokumentów, takich jak potwierdzenie prawa własności, zaświadczenie o dochodach, a w przypadku niektórych inwestycji – audyt energetyczny. Dokładna lista wymaganych dokumentów jest dostępna w regulaminie programu.

Od Kiedy Jest Program Czyste Powietrze

Program został uruchomiony w 2018 roku i od tego czasu przeszedł kilka aktualizacji, mających na celu zwiększenie jego dostępności i efektywności w walce ze smogiem.

Program Czyste Powietrze 2024 Do Kiedy

Informacje na temat bieżącego statusu programu i ewentualnych terminów jego zakończenia są regularnie aktualizowane na oficjalnych stronach rządowych oraz w mediach branżowych.

Program Czyste Powietrze Na Co Można Dostać Dotacje

Dofinansowanie można otrzymać na szeroki zakres działań termomodernizacyjnych i instalacji ekologicznych źródeł ciepła, w tym na wymianę starych pieców, ocieplenie budynku, montaż instalacji fotowoltaicznych i wiele innych.

Więcej informacji na temat obsługi wniosków pod numerem 729 855 555