Czy wiata rowerowa jest budowlą?

W dobie ekologii i ogólnej zadumy nad stanem środowiska, często przesiadamy się z naszych samochodów na popularne dwa kółka, czyli ekologiczny i pozwalający poprawić naszą kondycję fizyczną – rower. Duże parkingi pod firmami zawsze będą potrzebne chociażby dla Klientów z odległych miejsc, czy zaopatrzeniowców. Jednak my sami lub nasi pracownicy będziemy potrzebować nowego miejsca do parkowania naszych bicykli, czyli wiaty rowerowej.

Wiata rowerowa

O ile znalezienie profesjonalnego producenta wiat rowerowych nie będzie trudno, nie do końca jasna jest kwestia statusu i opodatkowania takiego przedsięwzięcia. Jest to temat dość kontrowersyjny i skłaniający do dyskusji na ten temat. Wszystko przez nie do końca pełną i wyrazistą definicję zawartą w ustawie, oraz nawiązaniu do prawa budowlanego. To właśnie najistotniejsza kwestia dla właścicieli firm, ponieważ tego typu budowle są opodatkowane właśnie wtedy, gdy mają związek z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Budynek czy budowla

Jak sprawdzić czy dany obiekt jest budynkiem czy budowlą. Jedynym sposobem na sprawdzenie jest przeglądnięcie pełnej dokumentacji procesu budowlanego. Jeśli dany obiekt nie został wpisany do ewidencji, odpowiednie służby podatkowe definiują czym faktycznie jest. A dzieje się to właśnie na podstawie dokumentacji budowlanej czyli, wszelkich zgód, pozwoleń, projektów budowlanych. W prawie budowlanym wiata nie ma swojej definicji, choć często tam występuje. Wg. art 29 ustawy wiaty, altany czy ogrody zimowe do 25m2 nie potrzebują zgody na budowę. Co ciekawe, w rozumieniu ustawy wiata nie jest też obiektem małej architektury. przyjmując definicję na podstawie różnicowania, mamy do czynienia z budowlą.
Opodatkowane czy nie?
Opodatkowany budynek musi być na stałe związany z gruntem, a czy wiata rowerowa faktycznie jest ? Te, które są wsparte na wylewce, mogą być w każdej chwili przeniesione więc na pewno nie. Podobnie jest kwestią ścian, które dla budynków muszą spełniać inne funkcje niż ogrodzeniowe. Stąd też, dla standardowych zadaszonych wiat, nie ma mowy o opodatkowaniu. Jednak zawsze warto skonsultować się z kompetentną osobą w zakresie prawa budowlanego, aby nie spotkać się z przykrą niespodzianą w postaci zaległego podatku.